KontaktW sprawach związanych z akcją "Krakowska Gra o czystą Ziemię"
prosimy kontaktować się:

W sprawach organizacyjnych:

Artur Guziak
Tel.: (+48) 731 631 831
artur.guziak@ebd.org.pl

Zespół Edukacji i Promocji MPO
tel. (+48) 12 646 22 92
edukacja@mpo.krakow.pl

Zgłoszenia:

info@ebd.org.pl